Video marketing: rozwój i rola reklam video na różnych platformach

W dobie cyfryzacji, gdzie przepływ informacji stał się błyskawiczny i wszechobecny, video marketing zyskał pozycję jednego z najbardziej wpływowych narzędzi w arsenale marketerów. Przejście od tradycyjnych form reklamy do dynamicznych, wizualnie angażujących treści wideo odzwierciedla zmieniające się preferencje konsumentów i ewolucję technologii cyfrowych.