Co to jest lejek sprzedażowy? Definicja, etapy, przykłady zastosowania

Grafika główna artykułu o lejku sprzedażowym

Spis treści

Lejek sprzedaży to model ilustrujący proces, przez który przechodzą potencjalni klienci, zanim dokonają zakupu. W skrócie, odpowiadając na pytanie, co to jest lejek sprzedażowy – jest to narzędzie marketingowe, które pomaga firmom zrozumieć i optymalizować proces sprzedaży. Lejek składa się z kilku etapów, które mają na celu przekształcenie zainteresowanych osób w lojalnych klientów.

Lejek sprzedażowy może być stosowany w różnych branżach i modelach biznesowych, zarówno w przypadku sprzedaży produktów, jak i usług. Przykłady zastosowania lejka sprzedaży obejmują e-commerce, sprzedaż bezpośrednią, sprzedaż B2B (business-to-business) oraz B2C (business-to-consumer).

W zależności od specyfiki działalności, lejek sprzedaży może mieć różne etapy. Najczęściej jednak można wyróżnić następujące fazy: świadomość, zainteresowanie, rozważanie, decyzja oraz lojalność. Więcej na temat etapów lejka sprzedaży powiemy w dalszej części artykułu.

Warto zauważyć, że lejek sprzedaży nie jest sztywnym modelem, może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb konkretnej firmy. Kluczowe jest jednak zrozumienie, jakie etapy są istotne dla procesu sprzedaży i jak można je zoptymalizować, aby zwiększyć efektywność działań marketingowych i sprzedażowych.

Napis sprzedaż w języku angielskim

Jak stworzyć lejek sprzedażowy?

Stworzenie efektywnego lejka sprzedaży może przyczynić się do zwiększenia konwersji i wzrostu przychodów. Aby zaprojektować lejek sprzedażowy, warto kierować się następującymi krokami:

 1. Zdefiniuj cel – określ, co chcesz osiągnąć za pomocą lejka sprzedaży. Czy chodzi o zwiększenie liczby subskrybentów newslettera, sprzedaż konkretnego produktu czy pozyskanie nowych klientów?

 2. Przeanalizuj swoją grupę docelową – zrozumienie potrzeb, zachowań i preferencji Twoich potencjalnych klientów pozwoli Ci lepiej dostosować lejek sprzedaży do ich oczekiwań.

 3. Określ etapy lejka sprzedażowego – zidentyfikuj poszczególne etapy, przez które przechodzą klienci, zanim dokonają zakupu. Dostosuj te etapy do specyfiki Twojego biznesu.

 4. Stwórz treści i oferty – przygotuj materiały, które będą wspierać klientów na każdym etapie lejka sprzedażowego. Mogą to być artykuły, grafiki reklamowe, e-booki, webinary, kody rabatowe czy bezpłatne konsultacje.

 5. Ustal metody promocji – zdecyduj, jak dotrzeć do potencjalnych klientów i jakie kanały komunikacji wykorzystać, aby przekazać im informacje o Twojej ofercie. Przemyśl, jak zaplanować kampanie marketingowe.

 6. Monitoruj i optymalizuj – śledź wyniki swojego lejka sprzedaży, analizuj dane i wprowadzaj niezbędne zmiany, aby zwiększyć efektywność działań.

Tworzenie własnego lejka sprzedażowego może być czasochłonne, ale warto poświęcić na to czas, aby osiągnąć lepsze rezultaty. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest ciągłe testowanie i optymalizacja, aby zrobić lejek sprzedażowy, który będzie jak najbardziej efektywny.

Etapy lejka sprzedażowego

Ważnym elementem, który należy uwzględnić podczas projektowania lejka sprzedaży, są etapy lejka sprzedażowego. Oto opis poszczególnych etapów:

 1. Świadomość – na tym etapie lejka konsumenci dowiadują się o istnieniu Twojej firmy, produktu lub usługi. Ważne jest, aby dostarczyć im wartościowych informacji, które zainteresują ich Twoją ofertą.

 2. Zainteresowanie – potencjalni klienci zgłębiają informacje na temat Twojej oferty. Na tym etapie warto dostarczyć im treści edukacyjne, które pomogą lepiej zrozumieć korzyści płynące z zakupu Twojego produktu lub usługi. Dobrym rozwiązaniem może być wykorzystanie filmów reklamowych, jako przystępnej formy przekazania informacji.

 3. Rozważanie – klienci porównują Twoją ofertę z konkurencją i zastanawiają się, czy warto z niej skorzystać. Na tym etapie warto przedstawić argumenty przemawiające za Twoim produktem lub usługą oraz pokazać, jak wyróżnia się on na tle konkurencji.

 4. Decyzja – na tym etapie lejka klienci podejmują decyzję o zakupie. Ważne jest, aby ułatwić im ten proces, np. poprzez jasne i przejrzyste informacje o cenach, dostępności produktu czy warunkach dostawy.

 5. Lojalność – po dokonaniu zakupu, warto dbać o relacje z klientami, aby stali się oni lojalnymi ambasadorami Twojej marki. Można to osiągnąć poprzez wysoką jakość obsługi, oferowanie dodatkowych korzyści czy regularne komunikowanie się z klientami.

Zobacz jak wygląda współpraca przy Copywritingu

Z jakich etapów składają się popularne modele lejków sprzedaży?

Możemy wyróżnić wiele modeli lejków sprzedaży, my omówimy dwa popularne, które wybraliśmy. W dalszej części artykułu opiszemy szerzej etapy modeli takich jak AIDA oraz ToFu – MoFu – BoFu.

Model AIDA

Pierwszy model lejka sprzedażowego, który opiszemy to model AIDA:

 1. Uwaga (Attention): Pierwszym etapem modelu AIDA jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta. W tym kroku kluczowe jest skupienie się na wyróżnianiu produktu lub usługi na tle konkurencji oraz zbudowaniu świadomości marki. Techniki, które są często stosowane w tym etapie, to efektowne kampanie reklamowe, angażujące treści marketingowe, czy wykorzystanie mediów społecznościowych do zwrócenia uwagi odbiorców.

 2. Zainteresowanie (Interest): Po przyciągnięciu uwagi, kolejnym krokiem jest zbudowanie zainteresowania ofertą. W tym etapie koncentruje się na edukowaniu potencjalnych klientów na temat produktu lub usługi, podkreślając jej unikalne cechy i korzyści. To faza, w której klient zaczyna rozważać, czy oferta odpowiada jego potrzebom i pragnieniom.

 3. Pragnienie (Desire): Trzecim etapem jest przekształcenie zainteresowania w konkretne pragnienie posiadania produktu lub skorzystania z usługi. Tutaj kładzie się nacisk na emocjonalne aspekty oferty, pokazując, jak może ona poprawić życie klienta lub rozwiązać jego problemy. Techniki takie jak storytelling, opinie klientów, czy pokazywanie produktu w działaniu mogą tu być kluczowe.

 4. Akcja (Action): Ostatnim etapem jest skłonienie klienta do podjęcia konkretnej akcji, czyli dokonania zakupu. W tym miejscu ważne jest ułatwienie klientowi procesu zakupowego, poprzez jasne i proste ścieżki zakupowe, atrakcyjne oferty czy promocje, a także zapewnienie skutecznego wsparcia klienta i przejrzystej polityki zwrotów.

Model ToFu – MoFu – BoFu

ToFu – MoFu – BoFu to drugi model lejka sprzedażowego, który omówimy w naszym artykule:

 1. ToFu (Top of Funnel – Góra Lejka): Na tym etapie chodzi o generowanie świadomości i przyciąganie jak największej liczby potencjalnych klientów. ToFu koncentruje się na edukowaniu rynku, budowaniu świadomości marki i przyciąganiu uwagi. Pozyskiwanie leadów może odbywać się poprzez tworzenie treści takich jak blogi, artykuły, posty w mediach społecznościowych, czy kampanie SEO, które pomagają zwiększyć zasięg i przekazać wartościową wiedzę odbiorcom.

 2. MoFu (Middle of Funnel – Środek Lejka): Na tym etapie koncentruje się na budowaniu zainteresowania i rozważaniu przez potencjalnych klientów oferty. MoFu dotyczy angażowania osób, które są już świadome marki, i przekształcania ich w kwalifikowane leady. Techniki stosowane w MoFu to na przykład webinary, e-booki, studia przypadków, które dostarczają bardziej szczegółowych informacji o produkcie lub usłudze i pomagają klientom w ocenie opcji.

 3. BoFu (Bottom of Funnel – Dół Lejka): Ostatnim etapem jest przekształcenie leadów w rzeczywistych klientów. W BoFu skupia się na konwersji, wykorzystując takie techniki jak personalizowane oferty, demo produktów, bezpośredni kontakt sprzedażowy, czy ekskluzywne promocje. Tutaj celem jest pokazanie konkretnych korzyści produktu lub usługi i ułatwienie klientowi podjęcia decyzji o zakupie.

Zrozumienie ścieżki zakupowej oraz poszczególnych etapów sprzedaży pozwoli Ci lepiej dostosować swoje działania marketingowe i sprzedażowe do potrzeb klientów. Pamiętaj, że na każdym etapie procesu zakupowego warto dostarczyć klientom wartościowych informacji i wsparcia, aby ułatwić im podjęcie decyzji o zakupie. Szczególnie ważne jest to na pierwszym etapie lejka, gdy klient po raz pierwszy styka się z Twoją ofertą, oraz na ostatnim etapie lejka, gdy klient podejmuje decyzję o zakupie.

Znajomość omówionych modeli lejków marketingowych może pomóc Ci zaprojektować lejek sprzedażowy, który będzie dobrze dopasowany do Twojego biznesu. To z kolei może zachęcić grupę klientów do zakupu produktu lub usługi. Wykorzystanie kompleksowego lejka sprzedażowego nie tylko przyciągnie klientów, ale może również ich utrzymać na stałe.

Model AIDA

Jaka jest różnica między lejkami B2B a B2C?

W marketingu istnieją dwa główne modele biznesowe: marketing B2B (business-to-business) oraz marketing B2C (business-to-consumer). Oba modele mają swoje specyficzne cechy, które wpływają na kształtowanie lejków sprzedażowych. Porównanie lejków sprzedażowych w marketingu B2B i B2C pozwala zrozumieć, jak różnią się one od siebie i jakie są ich specyficzne cechy.


Specyfika lejków sprzedaży w różnych modelach biznesowych:

 • Marketing B2B:
  • Dłuższy proces decyzyjny
  • Większa liczba osób zaangażowanych w proces zakupowy
  • Ważniejsza rola relacji biznesowych
  • Skupienie na wartości dodanej i ROI
  • Wyższa wartość transakcji
 • Marketing B2C:
  • Krótszy proces decyzyjny
  • Indywidualni klienci jako decydenci
  • Emocje i impulsywność jako czynniki wpływające na decyzje
  • Skupienie na korzyściach i doświadczeniach
  • Niższa wartość transakcji

W przypadku lejków sprzedażowych B2B proces decyzyjny jest zwykle dłuższy, a liczba osób zaangażowanych w proces zakupowy większa. Firmy B2B skupiają się na budowaniu długotrwałych relacji biznesowych oraz na wartości dodanej i zwrocie z inwestycji (ROI). Wartość transakcji w modelu B2B jest zazwyczaj wyższa niż w modelu B2C.

W przypadku lejków sprzedaży B2C proces decyzyjny jest krótszy, a decydentami są indywidualni klienci. Emocje i impulsywność odgrywają większą rolę w podejmowaniu decyzji zakupowych. Marketing B2C skupia się na korzyściach i doświadczeniach związanych z produktem lub usługą, a wartość transakcji jest zazwyczaj niższa niż w modelu B2B.

Podsumowując, różnice między lejkami sprzedażowymi B2B i B2C wynikają głównie z odmiennych procesów decyzyjnych, liczby zaangażowanych osób oraz celów marketingowych. W związku z tym, zarówno strategie marketingowe, jak i treści promocyjne powinny być dostosowane do specyfiki danego modelu biznesowego.

Jak wykorzystać lejek sprzedażowy w praktyce?

Wykorzystywanie lejka sprzedażowego w praktyce pozwala na skuteczniejsze działania marketingowe oraz zwiększenie konwersji. Aby w pełni zrozumieć, jak lejek sprzedażowy może pomóc w sprzedaży, warto przyjrzeć się jego praktycznym zastosowaniom oraz sposobom wykorzystania.

Praktyczne zastosowania lejka sprzedażowego:

 • Segmentacja rynku i dopasowanie oferty do potrzeb klientów
 • Tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych
 • Monitorowanie efektywności działań marketingowych
 • Optymalizacja procesów sprzedażowych

W pierwszej kolejności lejek sprzedażowy pomoże w segmentacji rynku oraz dopasowaniu oferty do potrzeb klientów. Dzięki analizie zachowań lejka sprzedażowego konsumenci mogą być lepiej zrozumiani, co pozwala na dostosowanie oferty do ich oczekiwań.

Następnie, lejek marketingowy pozwala na tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych. Działania marketingowe mogą być dostosowane do poszczególnych etapów lejka sprzedażowego, co zwiększa ich skuteczność. Przykładem takiego działania może być retargeting, czyli kierowanie reklam do osób, które już wcześniej odwiedziły stronę internetową, ale nie dokonały zakupu.

W trakcie działań lejka marketingowego warto monitorować efektywność poszczególnych kampanii. Analiza danych pochodzących z lejka sprzedażowego pozwala na identyfikację słabych punktów oraz optymalizację działań marketingowych. Dzięki temu można zwiększyć konwersję oraz obniżyć koszty pozyskania klienta.

Wreszcie, jak wykorzystać lejek sprzedaży do optymalizacji procesów sprzedażowych? Przede wszystkim, należy zidentyfikować etapy, na których klienci rezygnują z zakupu, a następnie wprowadzić zmiany mające na celu usprawnienie procesu. Może to obejmować poprawę jakości obsługi klienta, ułatwienie nawigacji na stronie internetowej czy wprowadzenie dodatkowych opcji płatności.

Podsumowując, wykorzystanie lejka sprzedażowego w praktyce pozwala na lepsze zrozumienie klientów, tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych, monitorowanie efektywności działań oraz optymalizację procesów sprzedażowych. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia konwersji oraz sukcesu biznesowego.

Jakie korzyści przynosi lejek sprzedaży dla Twojego biznesu?

Zoptymalizowany lejek sprzedażowy przyczynia się do wzrostu efektywności działań marketingowych oraz sprzedaży. Warto zatem zrozumieć, jakie korzyści płyną z posiadania kompleksowego lejka sprzedażowego oraz jak wpływa on na rozwój biznesu.

Zalety zoptymalizowanego lejka sprzedażowego:
 • Poprawa konwersji klientów
 • Skuteczniejsze działania marketingowe
 • Większa kontrola nad procesem sprzedaży
 • Możliwość optymalizacji kosztów
W przypadku cyfrowego lejka sprzedażowego korzyści wynikają przede wszystkim z lepszego zrozumienia klientów oraz ich potrzeb. Dzięki analizie danych pochodzących z internetowych lejków sprzedażowych można dostosować ofertę oraz działania sprzedażowe do oczekiwań odbiorców. W efekcie zwiększa się konwersja klientów oraz skuteczność kampanii reklamowych. Skonstruowane lejki sprzedażowe pozwalają również na większą kontrolę nad procesem sprzedaży. Dzięki monitorowaniu poszczególnych etapów lejka zakupowego można zidentyfikować słabe punkty oraz wprowadzić odpowiednie zmiany. W praktyce oznacza to usprawnienie procesu sprzedaży oraz zwiększenie satysfakcji klientów. Warto również wspomnieć o narzędziach, które wspierają zarządzanie lejkami sprzedażowych online. Narzędzia lejka sprzedażowego pozwalają na automatyzację wielu procesów, takich jak segmentacja klientów, analiza danych czy optymalizacja kampanii marketingowych. Dzięki temu można zaoszczędzić czas oraz zasoby, co przekłada się na niższe koszty prowadzenia biznesu. Podsumowując, lejek sprzedażowy stworzony z uwzględnieniem potrzeb biznesu oraz oczekiwań klientów przynosi wiele korzyści. Poprawa konwersji, skuteczniejsze działania marketingowe, większa kontrola nad procesem sprzedaży oraz możliwość optymalizacji kosztów to tylko niektóre z nich. Dlatego warto zainwestować we własny lejek sprzedażowy oraz narzędzia wspierające jego zarządzanie.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy, co to jest lejek sprzedaży, jak go stworzyć oraz jakie etapy wyróżniamy w jego strukturze. Przedstawiliśmy również różnice między lejkami B2B a B2C oraz jak wykorzystać lejek sprzedażowy w praktyce. Na koniec, omówiliśmy jakie korzyści przynosi zoptymalizowany lejek sprzedaży dla Twojego biznesu. Są to między innymi poprawa konwersji klientów, skuteczniejsze działania marketingowe, większa kontrola nad procesem sprzedaży oraz możliwość optymalizacji kosztów.

Wspomnieliśmy również o modelu AIDA oraz ToFu – MoFu – BoFu jako jednych z najbardziej znanych i sprawdzonych modeli opisujących proces podejmowania decyzji przez klienta. Dzięki zastosowaniu tych modeli w procesie sprzedaży produktów można skuteczniej wpływać na decyzje zakupowe klientów oraz zwiększać sprzedaż.

Warto zainwestować we własny lejek sprzedażowy oraz narzędzia wspierające jego zarządzanie, aby czerpać korzyści z jego zastosowania w praktyce. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest dostosowanie lejka do potrzeb biznesu oraz oczekiwań klientów, co pozwoli na osiągnięcie optymalnych rezultatów.

Wierzymy, że dzięki temu artykułowi, wiesz już, dlaczego potrzebujesz skutecznego lejka zakupowego oraz dlaczego lejki wspierają sprzedaż oferowanych produktów i usług. Wykorzystywanie lejka sprzedażowego pomoże nie tylko efektywnie pozyskiwać klientów, ale i utrzymać ich na dłużej.

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz