Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych pozyskanych od Użytkowników za pośrednictwem domeny www.seesell.pl oraz wszelkich jej podstron

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z
zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia oraz wymogami prawa, w
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

I. Administrator

Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem strony www.seesell.pl jest
Grey Edu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi (92-221) przy
ul. Nowogrodzkiej 2B, NIP: 7282854460, KRS: 0000917181, REGON: 389717771,
adres mailowy: hello@seesell.pl – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie
Usługodawcą.

II. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych
posiadają wyselekcjonowani pracownicy oraz współpracownicy. Miejsce oraz sposób
przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.
Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Dane osobowe Użytkowników naszej platformy przetwarzamy na podstawie:

– Odrębnej zgody Użytkownika, którego dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– Obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze związanego m.in. z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– Umowy o świadczenie usług lub działań podejmowanych na żądanie Użytkownika, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– Prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– Prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanego z:

a) profilowaniem w celach marketingowych i informacyjnych;

b) przetwarzaniem danych w celach analizy i badaniu satysfakcji Użytkowników

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników platformy w celach takich jak:

– Zawieranie i realizacja umów dotyczących świadczonych usług i produktów dostępnych na platformie www.seesell.pl;

– Umożliwienie Użytkownikom komunikacji z Administratorem za pomocą formularzy dostępnych w serwisie;

– Realizacja i świadczenie usług marketingowych oraz przesyłanie informacji dotyczących naszej aktualnej oferty produktów i usług w tym Newslettera;

– Komunikacja i udzielanie odpowiedzi Użytkownikom na zadawane przez nich pytania bądź prośby.

IV. Prawa Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe

Użytkownikowi naszego serwisu przysługuje pełne prawo do żądania usunięcia, korekty, zmiany lub zaprzestania przetwarzania danych podanych Administratorowi, bez podania
przyczyny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do użytkowania serwisu oraz nabywania produktów i korzystania z usług świadczonych przez Administratora.

V. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizowania przez Administratora prawnie uzasadnionych celów lub do momentu, kiedy Użytkownik wycofa zgodę dotyczącą ich przetwarzanie przez Administratora.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom ściśle współpracującym
z Administratorem, przetwarzającym te dane w jego imieniu na podstawie umowy i tylko zgodnie
z poleceniami, jak i wyłącznie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych celów.

VII. Ciasteczka (Cookies)

Nasza platforma w celu sprawnego funkcjonowania wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka).

Pliki cookies:

– nie wprowadzają zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika;

– umożliwiają kompleksowe korzystanie z wszystkich funkcji platformy;

– są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika.

Cele wykorzystywania plików cookies:

– zapewnienie Użytkownikom łatwiejszego korzystania z serwisu;

– umożliwienie Użytkownikom lepszej nawigacji platformy;

– zapamiętywanie informacji o sesji Użytkownika;

– identyfikowanie problemów i usprawnianie działania strony;

– działania marketingowe.

Użytkownik korzystając z odpowiednich plików przeglądarki, z której korzysta może w każdej chwili usunąć pliki cookies lub zablokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób zarządzać ciasteczkami można skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki. Można otworzyć ten plik poprzez wciśnięcie klawisza F1 na klawiaturze.

VIII. Kontakt z Administratorem

W celu skorzystania z przysługujących praw dotyczących danych osobowych lub pytań związanych z polityką prywatności Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: hello@seesell.pl.